Φόρμα επικοινωνίας


ΘΕΑΤΡΟ "ΡΟ"
ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΡΟΝΤΙΔΗ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Αριστοτέλους 23, 546 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 274.570, Fax 2310 261.584

Όνομα    Επίθετο      
     
Ηλικία   Επίπεδο σπουδών   Φύλο
   
Διεύθυνση   Πόλη    
     
Χώρα   Τ.Κ    
     
Τηλέφωνα   Fax    
     
E-mail   URL    
     
Κείμενο        
 

Αποστολή αντιγράφου email στη διεύθυνση :


Η εταιρεία μας διατηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR (EE 2016/679) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προς εξυπηρέτηση κάθε έννομου συμφέροντος ή υποχρέωσης της και για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.Πληκτρολογήστε τον κωδικό που εμφανίζεται παρακάτω:

salt-E610C104