Φόρμα επικοινωνίας


ΘΕΑΤΡΟ "ΡΟ"
ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΡΟΝΤΙΔΗ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Αριστοτέλους 23, 546 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 274.570, Fax 2310 261.584

Όνομα    Επίθετο      
[Field_D03981D4]   [Field_669D1704]    
Ηλικία   Επίπεδο σπουδών   Φύλο
[Field_A5E79A12]   [Field_52500280]
  [Field_ABC717A3]
Διεύθυνση   Πόλη    
[Field_A5622BE7]   [Field_7D90FB0A]    
Χώρα   Τ.Κ    
[Field_6BAD5DB7]   [Field_0B8AE7CD]    
Τηλέφωνα   Fax    
[Field_33D584BC]   [Field_AF438D05]    
E-mail   URL    
[Field_AEED5E07]   [Field_95C941B2]    
Κείμενο        
[Field_5B031363]  


Αποστολή αντιγράφου email στη διεύθυνση :
Πληκτρολογήστε τον κωδικό που εμφανίζεται παρακάτω: