Εισαγωγή στη σχολή με εξετάσεις


Ψηφίστηκε την 1η Αυγούστου 2018 τροπολογία με την οποία αναμορφώνεται η διαδικασία εισαγωγής των σπουδαστών στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, χωρίς να αίρεται ο χαρακτήρας των σχολών ως ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο της ευρύτερης νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με στόχο την αναβάθμιση της Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης. 

Με την εν λόγω τροπολογία οι εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνονται πλέον μόνο από τις Σχολές και με ευθύνη τους. Σπουδαστές στην Σχολή θα εγγράφονται μόνον οι επιτυχόντες σε αυτές. Ο αριθμός των εισακτέων προσδιορίζεται με βάση τα κριτήρια που θέτει ο νόμος και θα προκαθορίζεται στην προκήρυξη που εκδίδει ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.   

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις που θα πραγματοποιήσει η σχολή στον χώρο της, με επιτροπή αποτελούμενη από καθηγητές της.   

Πληροφορίες - αιτήσεις Αριστοτέλους 23 2ος όροφος

Τηλ: 2310274570 & 2310261584 

email: info@rontidis.gr