"Ο κανόνας, δεν είναι η καταναγκαστική παρουσία, αλλά η φυσική ετοιμότητα για δημιουργικότητα. - Γ. Γκροτόφσκι"

Ο κανονισμός της σχολής


Το θέατρο, εκτός από όλα αυτά που είναι, είναι και πειθαρχία.

-Έγκαιρη άφιξη των σπουδαστών στα μαθήματα (τουλάχιστον 10 λεπτά πρίν την έναρξη των μαθημάτων)

-Απουσίες αδικαιολόγητες που υπερβαίνουν το επιτρεπτό όριο, οδηγούν τον σπουδαστή σε χαμηλή βαθμολογία με αποτέλεσμα να παραπέμπεται τον μήνα Σεπτέμβριο (μετεξεταστέος) ή ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις να επαναλαμβάνει το έτος.

-Ενημέρωση της Γραμματείας, σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής πρέπει να λείψει από τη Σχολή.

-Όλοι οι σπουδαστές, φορούν παπούτσια μαλακά & ρούχα άνετα, για τα μαθήματα στη Σχολή. 

-Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής επιλεγεί σε κάποια ακρόαση, επιβάλεται να ενημερώσει τον Διευθυντή Σπουδών της Σχολής.

-Οι σπουδαστές και των 3 ετών έχουν την δυνατότητα να εκλέξουν αντιπρόσωπο ο οποίος κατόπιν συνεργασίας με τον Διευθυντή της Σχολής θα τους εκπροσωπεί σε ζητήματα που τους αφορούν.

Είναι ενδεικτικά κάποιοι από τους κανονισμούς λειτουργίας και εκπαίδευσης, που καλούνται να τηρήσουν οι σπουδαστές της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης Ροντίδη.