Θεατρικό Εργαστήρι 2019-2020


Έναρξη μαθημάτων: 15 Οκτωβρίου 

Λήξη μαθημάτων: Τέλη Μαϊου

Μαθήματα: Μία φορά την εβδομάδα 

Σύνολο ωρών: 4,5 ώρες ανά εβδομάδα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Υποκριτική

Αυτοσχεδιασμός - Θεατρικός Αυτοσχεδιασμός - Ορθός Λόγος

Χορός

Τραγούδι

ΚΟΣΤΟΣ: 50€ / μήνα