1ος τρόπος εισαγωγής στη σχολή


ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:                                                        

Ο τρόπος αυτός, αφορά εισαγωγικές εξετάσεις πριν τη φοίτηση του ενδιαφερομένου, που διενεργεί το Υπουργείο Πολιτισμού ενώπιων επιτροπής, κάθε Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές είναι:                                                                                                                                                               

  • Αίτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού (γίνεται και στη Σχολή)                                                                                                                                                                                                   
  • Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου                                                                                                                                                                                                                                                         
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας                                                                                                                                                                                                                                                                               
  • Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεως και δικαιολογητικών είναι η 15η Ιουλίου κάθε χρονιάς.

Οι παραπάνω εξετάσεις χωρίζονται σε δύο κύκλους:                                                                                                     

Ο 1ος κύκλος απαιτεί έναν μονόλογο Υποκριτικής, ένα Ποιήμα απαγγελία, ένα Τραγούδι και μία συνθήκη αυτοσχεδιασμού που θα τεθεί πάνω σε έναν μονόλογο που θα δώσει η επιτροπή.(Για αυτόν το σκοπό πραγματοποιείται προετοιμασία). Αφού λοιπόν ο εξεταζόμενος πετύχει στον α΄ κύκλο εξετάσεων, καλείται να μετέχει στον 2ο κύκλο, ο οποίος αφορά στοιχειώδεις γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας σε γραπτή μορφή.Μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, ο υποψήφιος σπουδαστής μπορεί να ξεκινήσει τις σπουδές  του στη σχολή, που διαρκούν 3 χρόνια, με παρακολούθηση 6 και 7 ωρών καθημερινά.Μετά την ολοκλήρωση και των 3 χρόνων φοίτησης, ο σπουδαστής καλείται να δώσει και τελικές (Διπλωματικές) εξετάσεις ενώπιων επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού με σκοπό να αναγνωριστεί το Δίπλωμα του από το Κράτος.                                                  

Τι παρέχει ένα Αναγνωρισμένο Δίπλωμα από το κράτος:                                            

- Δίπλωμα Ανώτερης Εκπαίδευσης                                                                                        

- Αναβολή Στράτευσης                                                                                                            

-Σπουδαστική ταυτότητα που επιτρέπει στον σπουδαστή να παρακολουθεί δωρεάν ή με μειωμένο  εισιτήριο θεατρικές παραστάσεις                                                      

-Δυνατότητα εισαγωγής μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, στα τμήματα Θεατρολογίας και Κινηματογράφου των Α.Ε.Ι. για περαιτέρω σπουδή                        

-Δυνατότητα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο εξωτερικό, σε ανάλογη Σχολή, με βαθμό  Διπλώματος                                                                                                                   

-Συμμετοχή σε διαγωνισμούς και προκηρύξεις, που διενεργούνται για διδασκαλία Θεάτρου στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα