"Το θέατρο δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Μπορεί όμως να αλλάξει τους θεατές. Αυτοί αν θέλουν μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. - Μ. Μπρέχτ"

Σύγχρονο Θέατρο Ροντίδη


Login
Username
Κωδικός πρόσβασης

ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού