3ος τρόπος εισαγωγής στη σχολή


ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:   

Η εισαγωγή με αυτόν τον τρόπο, γίνεται κατόπιν συζήτησης του υποψηφίου με τον Διευθυντή της Σχολής. Έτσι δίνεται η δυνατότητα της επιλογής, μαθημάτων της αρεσκείας του ενδιαφερομένου η οποία του παρέχει μία βεβαίωση σπουδών με τη βαθμολογία του, (εφόσον λάβει μέρος στις απαραίτητες εξετάσεις) που θα αντιστοιχεί στα μαθήματα που ο ίδιος/α επέλεξε να παρακολουθήσει.